Företagsvärdering

Vill du veta värdet på ett företag?

Vi värderar företag, varje dag.

Företagsvärdering

Vi ringer upp dig!

Auktoriserad

Som auktoriserad företagsmäklare samt förordnad värderingsman erbjuder Anders Tengsell tjänster i samband med försäljning, till revisorer och även vid en tvist i en domstol. Därför kan du vara trygg i din nästa affär! 

Fri Rådgivning 🤝

Innan vi utför värderingen så tittar vi på ditt företag tillsammans. Därefter erhåller du en offert och bestämmer själv om du vill gå vidare eller inte. Alltid helt förutsättningslöst!

Värderingsman

Hur får du en korrekt värdering på ditt företag?

Faktorerna som påverkar företagsvärdet är många och skiftar beroende på bransch. Det kan vara svårt att veta vilka av dessa som är viktigast för din verksamhet. Därför är det viktigt att du tar hjälp av en professionell värderingsman som kan ge dig en objektiv värdering av ditt företag.

Anders Tengsell är förordnad av Sveriges Handelskamrar avseende företagsvärdering.

Värdera företag med Företagsmäklaren
Som företagsmäklare åtar vi oss att utföra företagsvärderingar på uppdrag av bland annat ägare eller säljare vid en överlåtelse, samt åt dig som vill köpa ett företag.

Hos oss får du också hjälp med värdering av företag vid utlösen av kompanjon, delägare eller syskon ur ett bolag, samt vid arvsskiften. Vidare hjälper vi till att värdera företag vid en utökning av ägarkrets samt riktade emissioner. Vårt uppdrag innefattar även företagsvärdering vid finansierings- eller kreditförhandlingar.

Hur går det till?
Vi belyser styrkor och svagheter och väger samman med balans- och resultatanalyser av företagets ekonomi. Analysen innefattar konkurrensjämförelse i relation till aktuellt marknadsläge. Vi levererar sedan ett underlag för vidare resonemang kring verksamhetens ekonomiska ställning.

Vill du veta mer om tjänsten eller har du frågor? Kontakta oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur man värderar ett företag.

STOCKHOLM

Värderingsman

Företagsmäklaren FM AB etablerades 1978 och har sedan fortsatt i nästa generation inom familjen.

Anders Tengsell

Förordnad Värderingsman

Anders är en pålitlig värderingsman som även arbetar med företagsöverlåtelser, primärt ägarledda med omsättning 5-50 MSEK.

08-644 05 45

Var inte rädd att kontakta oss, vi hjälper er genom processen med företagsöverlåtelser!

Hur värderar man ett företag?


Att värdera ett företag är en viktig process som inte bör tas lättvindigt. Det finns många faktorer som spelar in i en korrekt värdering och det är viktigt att göra det rätt.

Substansvärdering

Här värderas tillgångarna i bolaget. Vanligen är det materiella tillgångar såsom lager och inventarier. Det kan även vara immateriella tillgångar såsom varumärke och kundlista. Substansvärdering säkerställer att du får rätt värdering för ditt företag.

 

Avkastningsvärdering

Här tittar man på den framtida inkomstström som företaget genererar och tillämpar en multiplikator på den för att få fram ett slutvärde. Den används ofta för större företag, eftersom den tar hänsyn till faktorer som framtida intäkter och driftskostnader. Därför använder man avkastningsvärdering.

 

Bokfört värde

Detta är helt enkelt det totala värdet av ett företags skulder subtraherat från dess tillgångar. Det används inte ofta som en fristående metod för att värdera företag, men kan vara till hjälp som en del av en mer omfattande bedömning.

Kostnadsfri rådgivning

Kostnadsfri, inledande rådgivning. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett samarbete, det anser vi vara en bra start.

Hör av dig!
Våra tjänster

Vi riktar oss till dig som vill sälja ditt företag. Våra tjänster ser du nedan:

Företagsmäklaren riktar sig till medelstora företag (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Företagsöverlåtelser

Vi har erfarna och kompetenta rådgivare och nöjer oss bara med lyckade affärer.

Sälja företag

Vårt arbete innebär att hitta seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag.

Företagsvärderingar

Vi har lång erfarenhet av att värdera företag för både köpare och säljer.

Rådgivare

Att sälja företag är känsligt, men låt oss hjälpa dig genom processen.

Förverkliga er idé: Anlita oss som din företagspartner och rådgivare!

Kontakta oss!