Värde?

Företagsvärderingar

Vi värderar företag

Köp eller sälj företag

Vi ringer upp dig!

Företagsmäklaren

Vi värderar ditt företag!

Värdera företag med Företagsmäklaren
Som företagsmäklare åtar vi oss att utföra företagsvärderingar på uppdrag av bland annat ägare eller säljare vid en överlåtelse, samt åt dig som vill köpa ett företag.

Hos oss får du också hjälp med värdering av företag vid utlösen av kompanjon, delägare eller syskon ur ett bolag, samt vid arvsskiften. Vidare hjälper vi till att värdera företag vid en utökning av ägarkrets samt riktade emissioner. Vårt uppdrag innefattar även företagsvärdering vid finansierings- eller kreditförhandlingar.

Hur går det till?
Vi belyser styrkor och svagheter och väger samman med balans- och resultatanalyser av företagets ekonomi. Analysen innefattar konkurrensjämförelse i relation till aktuellt marknadsläge. Vi levererar sedan ett underlag för vidare resonemang kring verksamhetens ekonomiska ställning.

Vill du veta mer om tjänsten eller har du frågor? Kontakta oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur man värderar ett företag.

Våra tjänster

Vi riktar oss till både köpare och säljare. Våra tjänster ser du nedan:

Företagsmäklaren riktar sig mot mindre till medelstora (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU området. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Företagsöverlåtelser

Vi har erfarna och kompetenta konsulter och nöjer oss bara med lyckade affärer.

Sälja företag

Vårt arbete innebär att hitta seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag.

Företagsvärderingar

Vi har lång erfarenhet av att värdera företag för både köpare och säljer.

Köpa företag

Att sälja företag är känsligt, men låt oss hjälpa dig genom processen.

Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri, inledande konsultation. Någonstans måste man börja. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett eventuellt samarbete, tycker vi är bra start.

Hör av dig!

Låt inte dina tankar sätt stop för köp eller försäljning av företag!

Läs mer!