Företagsmäklaren – Din partner för professionella företagsöverlåtelser

Företagsmäklaren FM AB, etablerat 1978 i Stockholm, består av företagsmäklare och konsulter inom området företagsöverlåtelser, såväl försäljning som förvärv. Vi utför värderingar och bistår i alla frågor som hör företagsöverlåtelsen till.

Företagsmäklaren riktar sig mot mindre till medelstora (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU området. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Våra konsulter har stor erfarenhet från de många företagsöverlåtelser och uppdrag som vi genomfört under åren. Rationella processer baserade på analyserade förhållanden och realistiska bedömningar i varje enskilt uppdrag utgör grunden för vårt arbete, till gagn för båda parter i processen.

Vårt nätverk av samarbetande konsulter omfattar skatter, affärsjuridik och HR-kompetens.

Att köpa företag

I vårt arbete att finna seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag skapar vi för varje uppdrag en individuell sökplan för att identifiera tänkbara förvärvare. Under åren har vi naturligtvis “samlat på oss” en rad kontakter som har uttalade ambitioner att förvärva företag som ett led i t.ex. en befintlig affärsplan. Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse för köp av företag genom att registrera dig i vårt sökregister.

Läs mer om Att köpa företag

Att sälja företag

Låt det inte stanna vid en tanke, Företagsmäklaren hjälper dig. Att sälja sitt företag är en känslig fråga. Och en svår fråga. Tanken att göra det har kanske dykt upp hos dig någon gång – men det är ingen tanke man tänker högt trots att det finns så många frågor som behöver belysas och besvaras. Vad är mitt företag värt? Hur skall jag gå tillväga utan att mina anställda oroas, utan att mina aktuella kundrelationer störs.

Läs mer om Att sälja företag