Köpa / Sälja?

Företagsöverlåtelser

Vi hjälper er med företagsaffären

Köp eller sälj företag

Vi ringer upp dig!

Företagsmäklaren

Hjälper dig genom hela företagsöverlåtelsen!

Vi är huvudsakligen inriktade mot ägarledda s.k. entreprenörsstyrda företag som omsätter 5 – 50 miljoner. Vår företagsförmedlande verksamhet handhas av mycket kompetenta och erfarna konsulter som inte nöjer sig med något annat än lyckade företagsöverlåtelser. Verksamheten bygger på att inget lämnas åt slumpen.

Därför har vi under årens lopp utvecklat effektiva metoder för analys och utvärdering som gör att vi kan göra realistiska bedömningar, en förutsättning för väl genomförda företagsöverlåtelser. Verksamheten är inte bara begränsad till Stockholm med omnejd, vi tar hand om företagsöverlåtelser över hela Sverige och EU området.

Sälja företag!
Köpa företag!
Våra tjänster

Vi riktar oss till både köpare och säljare. Våra tjänster ser du nedan:

Företagsmäklaren riktar sig mot mindre till medelstora (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU området. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Företagsöverlåtelser

Vi har erfarna och kompetenta konsulter och nöjer oss bara med lyckade affärer.

Sälja företag

Vårt arbete innebär att hitta seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag.

Företagsvärderingar

Vi har lång erfarenhet av att värdera företag för både köpare och säljer.

Köpa företag

Att sälja företag är känsligt, men låt oss hjälpa dig genom processen.

Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri, inledande konsultation. Någonstans måste man börja. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett eventuellt samarbete, tycker vi är bra start.

Hör av dig!

Låt inte dina tankar sätt stop för köp eller försäljning av företag!

Läs mer!