Medarbetare

Sten J Axlund


Sten J Axlund har lång erfarenhet från ledande befattningar i mindre och medelstora svenska företag med Europa som kontaktyta (tyska och engelska i skrift och tal). Sten som håller i våra största uppdrag har arbetat hos Företagsmäklaren som konsult och företagsmäklare i 15 år. Sten är av Sveriges företagsmäklares riksförbund auktoriserad företagsmäklare och medlem i Sveriges företagsmäklares riksförbund.E-post : sten@foretagsmaklaren.se
Telefon: 0708 86 08 10

Anders Tengsell


Anders som i grunden har ekonomisk utbildning har arbetat åt Företagsmäklaren sedan år 2003 och genom åren genomfört ett stort antal försäljningar inom de flesta branscher.

Anders är av Sveriges företagsmäklares riksförbund auktoriserad företagsmäklare och medlem i Sveriges företagsmäklares riksförbund.E-post : anders@foretagsmaklaren.se
Telefon: 070 237 17 03

Roger Tengsell


Roger Tengsell är vår Senior Advisor med mer än 30 års erfarenhet från företagsledande befattningar, bl. a inom Kinnevik koncernen.

 E-post : roger@foretagsmaklaren.se
Telefon: 08-644 05 45

Anders Edlund


Anders Edlund har arbetat som företagsmäklare under 4 år och har många lyckade uppdrag på sin meritlista.

Med en bakgrund inom ekonomi och försäljning har han erfarenheten samt förstår vad som krävs för att genomföra en försäljning från start till avslut för samtliga parter.E-post : ae@foretagsmaklaren.se
Telefon: 0738-48 56 50
Till varje försäljningsuppdrag kan vi knyta till oss de personer som finns i vårt nätverk och som besitter den specialkunskap inom t.ex. skatter och juridik som vi bedömer kan behövas. Vi har samarbetande revisorer och advokater.