Företagsvärderingar

Värdera företag med Företagsmäklaren
Som företagsmäklare åtar vi oss att utföra företagsvärderingar på uppdrag av bland annat ägare eller säljare vid en överlåtelse, samt åt dig som vill köpa ett företag.

Hos oss får du också hjälp med värdering av företag vid utlösen av kompanjon, delägare eller syskon ur ett bolag, samt vid arvsskiften. Vidare hjälper vi till att värdera företag vid en utökning av ägarkrets samt riktade emissioner. Vårt uppdrag innefattar även företagsvärdering vid finansierings- eller kreditförhandlingar.

 

Hur går det till?
Vi belyser styrkor och svagheter och väger samman med balans- och resultatanalyser av företagets ekonomi. Analysen innefattar konkurrensjämförelse i relation till aktuellt marknadsläge. Vi levererar sedan ett underlag för vidare resonemang kring verksamhetens ekonomiska ställning.

Vill du veta mer om tjänsten eller har du frågor? Kontakta oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär om du vill veta mer om hur man värderar ett företag.