Företagsöverlåtelser

Vi är huvudsakligen inriktade mot ägarledda s.k. entreprenörsstyrda företag som omsätter 5 – 50 miljoner. Vår företagsförmedlande verksamhet handhas av mycket kompetenta och erfarna konsulter som inte nöjer sig med något annat än lyckade företagsöverlåtelser. Verksamheten bygger på att inget lämnas åt slumpen.

Därför har vi under årens lopp utvecklat effektiva metoder för analys och utvärdering som gör att vi kan göra realistiska bedömningar, en förutsättning för väl genomförda företagsöverlåtelser. Verksamheten är inte bara begränsad till Stockholm med omnejd, vi tar hand om företagsöverlåtelser över hela Sverige och EU området.

 

Att sälja företaget / Att köpa ett företag