Företagsmäklaren

Om företagsmäklaren

Vi hjälper er med företagsaffären

Köp eller sälj företag

Vi ringer upp dig!

Företagsmäklaren

Din partner för professionella av företagsöverlåtelser!

Företagsmäklaren etablerades 1978. Vi är företagsmäklare och konsulter som arbetar med ägarskiften i företag. På uppdragsbasis genomför vi företagsöverlåtelser och arbetar med alla de frågor som direkt anknyter till överlåtelseprocessen. Som mäklare finner vi seriösa förvärvare och som rådgivare gör vi analyser och företagsvärderingar.

Företagsmäklaren är inriktade på mindre till medelstora, huvudsakligen ägarledda, företag inom de flesta branscher. Vi arbetar över hela landet men vår kontaktyta omfattar hela EU området. Vi hanterar engelska och tyska i våra uppdrag.

Vi arbetar med bred kompetens och erfarenhet. De hundratals företagsöverlåtelser vi medverkat i har under senare år också medfört en vidare inriktning av vår verksamhet.

Färetaget erbjuder idag också målinriktad rådgivning till företagets ägare och ledning i särskilda problemfaser som kräver förändringar utan att ägarskifte äger rum.

Företagsmäklaren har kontor är centralt beläget på Södermalm i Stockholm. Vi eftersträvar rationella arbetsformer till gagn för båda parter i en överlåtelseprocess. Realistiska genomföranden utifrån genomarbetad värdering och analys utgör grunden i våra uppdrag.

Vi arbetar seriöst och tar oss an varje uppdrag med hög ambition under diskreta former. Så tveka inte kontakta oss snarast för en inledande kontakt.

Våra tjänster

Vi riktar oss till både köpare och säljare. Våra tjänster ser du nedan:

Företagsmäklaren riktar sig mot mindre till medelstora (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU området. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Företagsöverlåtelser

Vi har erfarna och kompetenta konsulter och nöjer oss bara med lyckade affärer.

Sälja företag

Vårt arbete innebär att hitta seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag.

Företagsvärderingar

Vi har lång erfarenhet av att värdera företag för både köpare och säljer.

Köpa företag

Att sälja företag är känsligt, men låt oss hjälpa dig genom processen.

Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri, inledande konsultation. Någonstans måste man börja. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett eventuellt samarbete, tycker vi är bra start.

Hör av dig!

Låt inte dina tankar sätt stop för köp eller försäljning av företag!

Läs mer!