Dags att lämna över?

Vi kan generationsskiften!

Lämna över till yngre förmågor!

Köp eller sälj företag

Vi ringer upp dig!

Dags att ta det lugnt?

Vi hjälper er att göra ett generationsskifte!

Med generationsskifte menas att överlåta ett företag från en äldre generation till barn eller barnbarn. Det kan vara exempelvis ett industri-, handelsföretag eller tjänsteföretag som man vill ska växla ägare.

Generationsväxling kan även gälla överlåtelse av företag till anställd eller andra släktingar samt i vissa fall även en överlåtelse till utomstående. Ett generationsskifte skiljer sig med sin komplexitet från andra typer av företagsöverlåtelser. De kan bli svåra att hantera om man väntar för länge med att utföra skiftet.

Våra tjänster
Företagsmäklaren hjälper er som ägarfamilj att definiera vad som gäller vid en intern försäljning inom ert företag. Tillsammans diskuterar vi skälen till att genomföra en generationsväxling och reder ut vem som är mest lämplig att ta över verksamheten. Vi utarbetar även en detaljerad plan för överlåtelsen, inklusive kompetensutveckling för övertagarens räkning, samt hjälper er med uppföljning av planen tills skiftet är genomfört.

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan göra för er. Välkommen!

Våra tjänster

Vi riktar oss till både köpare och säljare. Våra tjänster ser du nedan:

Företagsmäklaren riktar sig mot mindre till medelstora (omsättning ca 5 –50 MSEK), huvudsakligen ägarledda företag inom de flesta branscher och med geografiskt placering i Sverige. Vårt arbetsfält omfattar dock hela EU området. Vi hanterar uppdrag på såväl engelska som tyska.

Företagsöverlåtelser

Vi har erfarna och kompetenta konsulter och nöjer oss bara med lyckade affärer.

Sälja företag

Vårt arbete innebär att hitta seriösa köpare till våra försäljningsuppdrag.

Företagsvärderingar

Vi har lång erfarenhet av att värdera företag för både köpare och säljer.

Köpa företag

Att sälja företag är känsligt, men låt oss hjälpa dig genom processen.

Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri, inledande konsultation. Någonstans måste man börja. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett eventuellt samarbete, tycker vi är bra start.

Hör av dig!

Låt inte dina tankar sätt stop för köp eller försäljning av företag!

Läs mer!