Referenser

Kontakta oss:
Tele:
E-post: Tillbaka

Tryckeri


Uppdraget inleddes med analys och värdering. Efter omstrukturering av verksamheten, som ingick i en större koncern i Mellansverige, skedde en sedvanlig försäljningsprocess. Förvärvare inom branschen. Uppdraget innebar även separata avtal angående försäljning av maskinpark. Aktieöverlåtelse.