Referenser

Kontakta oss:
Tele:
E-post: Tillbaka

Åkeri


Vårt uppdrag var att värdera samt i samråd med revisor finna det bästa upplägget för försäljningen. Uppdraget innebar ny bolagsstruktur på den säljande sidan. Överlåtelsen genomfördes som en inkråmsaffär från nybildat bolag. Generationsskifte.