Referenser

Kontakta oss:
Tele:
E-post: Tillbaka

Tillverkning/import/export


Tillverkande ägarlett företag. Väletablerat inom egen nisch. Egen produktutveckling med stark profil och stark ställning. Egen tillverkning. Ägarskifte i samband med pensionsavgång. Omstruktureringsprocess. Marknadsfört inom EU. Uppdraget innebar allt från värdering, marknadsföring, förhandlingar och avtal till tillträde och uppföljning till avstämningsbokslut.