Referenser

Sekretess och diskretionskrav, både från uppdragande och förvärvande håll, hindrar oss från att lämna ut namn på de företag och personer som varit involverade i våra försäljningsuppdrag. Denna sammanställning visar därför typexempel på överlåtelser vi medverkat i under åren - allt för att du ska få en uppfattning om vilken inriktning vi har i vår verksamhet. Köparkategorierna täcker allt från privatpersoner/entreprenörer till börsnoterade företag.

Bransch Partihandel
Omsättning 50-75 MSEK
Beskrivning

Vårt uppdrag innebar inledande analys och värdering och framtagning av tänkbara förvärvare. Överlåtelseomfattningen avsåg samtliga aktier. Förberedelse i samråd med revisor.

Bransch Åkeri
Omsättning 10-20 MSEK
Beskrivning

Vårt uppdrag var att värdera samt i samråd med revisor finna det bästa upplägget för försäljningen. Uppdraget innebar ny bolagsstruktur på den säljande sidan. Överlåtelsen genomfördes som en inkråmsaffär från nybildat bolag. Generationsskifte.

Bransch Hantverk/Glasmästeri
Omsättning 10-20 MSEK
Beskrivning

Konventionellt försäljningsuppdrag, innebärande analys och värdering, objektbeskrivning, marknadsföring, förhandlingar och avtal samt medverkan i uppföljning. Höga krav på köparkapacitet/branschkunskap.

Bransch Entreprenad/Installation/VVS
Omsättning 50-75 MSEK
Beskrivning

Rikstäckande installations- och serviceverksamhet inom VVS med full inriktning på industri och flerfamiljshus. Uppdraget innebar även värdering och ny bolagsstruktur i samband med revisor.

Bransch Detaljhandel/Lokalöverlåtelse Sthlm
Omsättning 5-10 MSEK
Beskrivning

Uppdraget formades till en aktieöverlåtelse där hyresrätten till en mycket väl belägen butik i Stockholmsområdet utgjorde intresset för köparhåll. Omförhandling av hyresavtal för annan inriktning. Förvärvades av etablerad verksamhet/kedja med eget koncept.

Bransch Tryckeri
Omsättning 10-20 MSEK
Beskrivning

Uppdraget inleddes med analys och värdering. Efter omstrukturering av verksamheten, som ingick i en större koncern i Mellansverige, skedde en sedvanlig försäljningsprocess. Förvärvare inom branschen. Uppdraget innebar även separata avtal angående försäljning av maskinpark. Aktieöverlåtelse.

Bransch Förskola
Omsättning 5-10 MSEK
Beskrivning

Fristående värderingsuppdrag i samband med försäljning av maskinpark. Aktieöverlåtelse.

Bransch Tillverkning/import/export
Omsättning 25-50 MSEK
Beskrivning

Tillverkande ägarlett företag. Väletablerat inom egen nisch. Egen produktutveckling med stark profil och stark ställning. Egen tillverkning. Ägarskifte i samband med pensionsavgång. Omstruktureringsprocess. Marknadsfört inom EU. Uppdraget innebar allt från värdering, marknadsföring, förhandlingar och avtal till tillträde och uppföljning till avstämningsbokslut.

Bransch Restaurang
Omsättning 10-20 MSEK
Beskrivning

För Stockholmare välkänd och populär restaurang med centralt läge. Överlåtelse av rörelse i inkråmsaffär.

Bransch Mekanisk verkstad/Fartygsombyggnader
Omsättning 5-10 MSEK
Beskrivning

Verkstadsrörelse med betydande inriktning på fartygsombyggnationer samt reparationsservice. Egen fastighet med omfattande maskinpark. Komplett uppdrag från värdering, marknadsföring, förhandlingar och avtal till tillträde och uppföljning till avstämningsbokslut. Föregicks av omstrukturering av bolagsstruktur. Omfattande revisorssamarbete. Södra Sverige.

Bransch Importör
Omsättning 2-5 MSEK
Beskrivning

Mindre vinimportör med verksamhet baserad på framförallt i Italien knutna producentkontakter. Överlåtelse av rörelse inkluderande rättigheter till namn, producentkontakter och färdigutvecklad e-handelsplattform.

Vill du veta mer om de olika uppläggens omfattning och innehåll får du gärna slå en signal så berättar vi vad vi kan utan att komma i klinch med sekretess. Kanske kan vi också berätta om annat exempel som svara mot ditt företags verksamhet och uppbyggnad.