Kostnadsfri konsultation

Kostnadsfri, inledande konsultation. Någonstans måste man börja. Ett inledande möte, där vi får en ömsesidig möjlighet att ”känna av” förutsättningarna för ett eventuellt samarbete, tycker vi är bra start.

Som uppdragsgivare får du en känsla av vad vi går för. Kemin måste stämma – förtroende för oss måste uppstå. Vi, på vår sida, måste också få en känsla för dig och dina frågeställningar och inställning till uppdragets syfte.

Fungerar allt bra återkommer vi till dig med en konkret offert med förslag på uppdragsupplägg samt alla villkor för det. Och så långt är vår kontakt inte förbunden med någon kostnad för dig.

Hör gärna av dig för den inledande kontakten. Våra kontakter sker helt under sekretess. Vi kommunicerar med dig på det sätt som du bestämmer.

Kontakta oss för en inledande kostnadsfri konsultation.