Generationsskifte i ert företag

Med generationsskifte menas att överlåta ett företag från en äldre generation till barn eller barnbarn. Det kan vara exempelvis ett industri-, handelsföretag eller tjänsteföretag som man vill ska växla ägare.

Generationsväxling kan även gälla överlåtelse av företag till anställd eller andra släktingar samt i vissa fall även en överlåtelse till utomstående. Ett generationsskifte skiljer sig med sin komplexitet från andra typer av företagsöverlåtelser. De kan bli svåra att hantera om man väntar för länge med att utföra skiftet.

 

Våra tjänster
Företagsmäklaren hjälper er som ägarfamilj att definiera vad som gäller vid en intern försäljning inom ert företag. Tillsammans diskuterar vi skälen till att genomföra en generationsväxling och reder ut vem som är mest lämplig att ta över verksamheten. Vi utarbetar även en detaljerad plan för överlåtelsen, inklusive kompetensutveckling för övertagarens räkning, samt hjälper er med uppföljning av planen tills skiftet är genomfört.

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan göra för er. Välkommen!